Zajęcia na KFG UWM

W piątek 4 marca i poniedziałek 7 marca dwie grupy uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego gościły na zajęciach z praktycznej nauki języka niemieckiego na UWM w Olsztynie.

Podczas pierwszego dnia zajęć uczniowie klas Ie i IIe na równi ze studentami anglistyki wykonywali polecenia lektorki, rozwiązywali zadania i wypowiadali się na zadany temat. Po zakończonych zajęciach pani dr Renata Supranowicz pokazała uczniom budynek wydziału humanistycznego. Zobaczyli amfiteatralną salę wykładową, na której odbywają się wykłady połączone z projekcją filmów, koncerty oraz konferencje naukowe.

KFGUWM01

więcej foto na FB

Podobnie wyglądały zajęcia poniedziałkowe, odbywające się dla studentów drugiego roku germanistyki. Być może uczennice nie dorównywały studentom w znajomości słownictwa, ale aktywnie uczestniczyły we wszystkich zadaniach. Przygotowywały wspólnie ze studentami wypowiedzi, uczestniczyły w mini konwersacjach.

KFGUWM03

KFGUWM02

więcej foto na FB

W ramach współpracy z uczelnią planowane są cykliczne spotkania raz w miesiącu dla uczniów klas językowych. Pracownicy Katedry są bardzo otwarci i angażują się we współpracę. Iławscy licealiści cieszą się z możliwości podnoszenia swoich umiejętności. W najbliższym czasie zagoszczą w Żeromku, przybliżając uczniom ofertę szkoły wyższej podczas Powiatowych Targów Edukacyjnych dnia 21.03.2016 r.

E.B.

Skip to content