Klasa akademicka SGH w Żeromku

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie został objęty patronatem kolejnej wyższej uczelni. Dyrektor szkoły Roman Groszkowski 14 kwietnia, w dniu obchodów 110 – lecia Szkoły Głównej Handlowej, podpisał dokument, który zatwierdził współpracę SGH z iławską szkołą. Współpraca jest efektem udziału Żeromka w konkursie zorganizowanym przez uczelnie wyższą. Ze 120 szkół, które złożyły projekty współpracy, do programu „Klasa akademicka SGH” zakwalifikowało się 45 szkół z całej Polski.

Celem współpracy w ramach projektu jest rozwinięcie współpracy Szkoły Głównej Handlowej z wyróżniającymi się liceami w Polsce. Udział w programie stwarza licealistom możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim. Z tej niewątpliwie atrakcyjnej współpracy skorzystają uczniowie klasy II F (profil matematyczno – językowy) oraz przyszłoroczni uczniowie klasy I B (profil matematyczno – geograficzny).

Współpraca obejmuje zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz współpracowników SGH. Zajęcia będą odbywać się na terenie kampusu uczelni, a także w iławskiej szkole. To także  możliwość rozwijania współpracy w zakresie tutoringu dla najlepszych uczniów, korzystania z Biblioteki SGH, czy też współpracy ze studenckimi kołami naukowymi.

001

002

Skip to content