Egzaminy poprawkowe

29.08 – matematyka 9.00 cz. pisemna godz. 11.00 cz. ustna
30.08 – pozostałe przedmioty 9.00 cz. pisemna godz. 11.00 cz. ustna

Skip to content