Gość z Torunia

Dnia 8 września przebywał w naszej szkole dr Adam Żwirbla z Torunia – absolwent LO z 1966 roku. Pan doktor jest autorem książki „Parametr i moduł w zadaniach”.

Napisał również kilka wierszy poświęconych naszej szkole. Wszystkie te prace są dostępne w bibliotece szkoły

001

Skip to content