Uczniowie z Żeromka najlepsi na WAT

17 marca na Wojskowej Akademii Technicznej, odbył się finał Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego. Do rywalizacji stanęło 128 uczestników ze szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego oraz szkół objętych patronatem Wojskowej Akademii Technicznej. Patronatem tej prestiżowej uczelni objęty jest także Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie, z którego uczniowie – Mikołaj Ryll i Tomasz Makowski, zdobyli pierwsze i drugie miejsce na podium.

I miejsce zajął Mikołaj Ryll, zdobywając następujące nagrody: tablet, ufundowanie stypendium z własnego funduszu stypendialnego po podjęciu cywilnych stacjonarnych studiów w WAT w roku otrzymania świadectwa maturalnego, a także otrzymanie Promesy do bezpłatnego zakwaterowania w domu studenckim na okres jednego roku akademickiego, w przypadku podjęcia studiów w roku otrzymania świadectwa maturalnego oraz puchar. Fundatorem nagrody jest rektor – komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek Ponadto zwycięzca otrzymał zegarek – nagrodę od burmistrza Błonia – Zenona Reszki. II miejsce zdobył Tomasz Makowski. Nagrodą za zajęcie II miejsca jest tablet, ufundowany przez burmistrza Błonia, promesa do bezpłatnego zakwaterowania w domu studenckim na okres jednego roku akademickiego, w przypadku podjęcia studiów w roku otrzymania świadectwa maturalnego.

Organizatorzy konkursu informują, że celem tego naukowego przedsięwzięcia dla młodzieży jest popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów, ujawnianie talentów, stworzenie możliwości sprawdzenia przez uczniów własnego poziomu wiedzy i umiejętności oraz rywalizacji w dziedzinie matematyki, ale również promocja szkół, nauczycieli i uczniów biorących udział w Konkursie, popularyzowanie wiedzy o generale Sylwestrze Kaliskim oraz zainteresowanie młodzieży studiami politechnicznymi, w szczególności studiami w WAT.

Skip to content