Iława tymczasową stolicą Europy!

Tak, to naprawdę się wydarzy! Jak wspominaliśmy już w październiku, Iława stanie się niedługo centrum europejskiej polityki!

W dniach od 10 do 15 kwietnia b.r. będziemy gościć w naszym mieście 58 młodych polityków z Niemiec, Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy, Rosji, Austrii i Belgii, którzy wraz ze swoimi nauczycielami przybędą do naszego miasta, aby debatować o palących problemach naszego kontynentu podczas sesji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego Regionu Morza Bałtyckiego (ang. Model European Parliament Baltic Sea Region). Dołączą do nich uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie, który jest gospodarzem imprezy. Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Powiatu Iławskiego.

W środę, 11 kwietnia, w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbędzie się uroczyste rozpoczęcie sesji MEP BSR. Oprócz szefa organizacji, Dana Gustafssona ze Szwecji, oraz gospodarzy sesji, tj. Starosty Powiatu Iławskiego Marka Polańskiego oraz dyrektora ZSO w Iławie Romana Groszkowskiego, pojawią się zaproszeni goście reprezentujący władze województwa, kuratorium oświaty oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Mowy otwarcia, tj. zapowiedź polityki, z którą przyjechały delegacje, wygłoszą szefowie delegacji poszczególnych państw. Po przerwie wszyscy udadzą się na krótki aktywny odpoczynek do liceum, po czym przystąpią do pracy nad rezolucjami, które mają być produktem końcowym sesji.

Podczas najbliższej sesji delegaci będą pracować w pięciu komisjach parlamentarnych: komisji swobód obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (z udziałem Ewy Golder i Karoliny Bożuty), komisji konstytucyjnej (z udziałem Wonbina Junga i Dominka Bracha), komisji kultury i edukacji (z udziałem Alicji Makszyńskiej), komisji gospodarki (z udziałem Natalii Krasińskiej) oraz komisji bezpieczeństwa i obrony (z udziałem Dominiki Bylinki i Łukasza Guby). Komisji konstytucyjnej szefować będzie nasz uczestnik poprzedniej sesji w Rydze, Michał Rydzewski. Każda z grup będzie zajmować się wyznaczonym przez prezydium zagadnieniem, odpowiednio: jednością Europy w obliczu ruchów separatystycznych, kształtem Unii Europejskiej jako federacji lub konfederacji niepodległych państw, obecnymi modelami kształcenia, różnicami w zamożności i jakości życia społeczeństw europejskich oraz bezpieczeństwem militarnym Unii. Wieczorem 12 kwietnia, gdy zespół korektorski będzie zajmował się redakcją rezolucji, wszyscy delegaci wezmą udział w wieczorze kulturalnym zorganizowanym w szkole przez dyrektora Stanisława Kożuchowskiego.

Piątek poświęcony będzie naradom poszczególnych delegacji, których tematem będzie akceptacja bądź dezaprobata wobec przyjętych w komisjach rezolucji. Następnie delegacje udadzą się na lobbing, gdzie będą szukać sojuszników w walce o przyjęcie lub odrzucenie danej rezolucji. Tym mniej lub bardziej formalnym działaniom będzie sprzyjać wycieczka krajoznawcza pod przewodnictwem naszego miejskiego przewodnika Dariusza Paczkowskiego, a ich zwieńczeniem będzie Zgromadzenie Ogólne w sobotę 14 kwietnia. Od samego rana aż do późnego popołudnia w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie trwać będzie debata nad wypracowanymi przez komisje dokumentami. Jakie sojusze przeforsują jakie rozwiązania? Czy młodzież Europy opowie się za pełną integralnością państw członkowskich czy prawem grup etnicznych do samostanowienia? Za jednolitym państwem europejskim czy pełną suwerennością członków Unii? Jak zareaguje na zagrożenia dla edukacji płynące ze strony gwałtownie rozwijających się technologii? Jakie rozwiązania problemu nierówności finansowej zaproponuje najbiedniejszym grupom społecznym? I w końcu, czy opowie się za, czy przeciw nowemu sojuszowi wojskowemu Unii Europejskiej i jak określi jego relacje z NATO?

Sesja zapowiada się niezwykle interesująco zarówno pomimo jak i dlatego, że Iława odbiega swoimi rozmiarami od Sztokholmu, Kopenhagi czy nawet Rygi. Po pierwsze, jesteśmy zaszczyceniu, że wszystkie zaproszone delegacje potwierdziły swoje uczestnictwo, więc spodziewamy się kompletu gości. Bez względu na to, co sprowadza przedstawicieli dziesięciu europejskich krajów do naszego skromnego miasta, nie możemy nie czuć się dumni. Po drugie, czy można wymarzyć sobie lepsze miejsce na wiosenną burzę mózgów niż skąpane w zieleni spokojne miasto nad błękitem Jezioraka? Tak, chcemy oczarować naszych gości zarówno naturą Iławy jak i naszą gościnnością, i pokazać, że mimo braku wielkomiejskiego blichtru, czujemy się i jesteśmy prawdziwymi Europejczykami.

Przy okazji, warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt tego wydarzenia, o którym pisaliśmy już w październiku. Obok głównego celu wydarzenia, którym jest wypracowanie wspólnych rezolucji, jest jeszcze kilka innych, być może dużo ważniejszych: budowanie więzi między młodymi ludźmi mieszkającymi wokół Bałtyku, prowokowanie nastolatków do odkrywania własnego potencjału i jego znaczenia w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, rozwijanie umiejętności dyskutowania w grupie, debatowania na większym forum i w końcu zdolności osiągania kompromisu. Zamykając tę listę, nie można zapomnieć o samym języku angielskim, zarówno urzędowym jak i towarzyskim instrumencie komunikacji. To może być i będzie niezwykłe doświadczenie wielokulturowości w polityce bez polityki, bo zgodnie z ideami MEP realna, dorosła agitacja polityczna nie ma tu wstępu. Wierzymy w refleksję nad swoją postawą wobec inności, nie zawsze wygodnej. Jak pisaliśmy wcześniej, w tak niewielkim regionie basenu Morza Bałtyckiego, Słowianie niekoniecznie mają po drodze z geograficznie bliskimi Bałtami, a ci z kolei, niekoniecznie zbieżne interesy i poglądy ze Skandynawami, zaproszonymi Flamandami i austriackimi Germanami. Brzmi wybuchowo? Zawsze jednak pozostają pewne elementy wspólne dla wszystkich: lingua franca naszych czasów, czyli język angielski, europejska cywilizacja i gotowość do negocjacji i kompromisu. Tak niewiele i tak dużo jednocześnie.

Gdy zostaną już określone zręby rezolucji, gdy opadają pierwsze emocje wywołane przez dyskusje w komisjach, gdy zawiążą się sojusze, nikt i nic nie przeszkodzi młodości w egzekwowaniu jej praw, czyli dyskusjom mniej oficjalnym, rezolucjom bardziej prywatnym i sojuszom cokolwiek osobistym. Uwierzcie, wiele możemy się od tych młodych ludzi nauczyć, począwszy od zapału do realizacji swoich celów, a na spontaniczności i tolerancji kończąc. Jest moc w tej młodości i tej mocy doświadczy niedługo nasze miasto! Trzymajcie kciuki za organizację, a jeśli macie ochotę zapoznać się z przygotowaniami i śledzić samą imprezę, zapraszamy na www.facebook.com/mepbsrilawa #MEPBSRILAWA Wszelkie sugestie mile widziane!

W.Nehring

Skip to content