Młodzieżowa Akademia Matematyki i Informatyki

28 marca w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie odbyło się kolejne spotkanie uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz trzeciej klasy gimnazjum, w ramach realizacji projektu prowadzonego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Kolejne już spotkanie składało się z warsztatów oraz wykładów, podczas których młodzież została wprowadzona w świat grafów i sposobów zliczania. Wszystko to przekazane było w sposób dostępny dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum, którzy mogli wyliczyć ile mamy konfiguracji stania w kolejce 10 osób, czy kompletowania garderoby, mając do dyspozycji 3 sztuki odzieży. Zajęcia miały na celu rozwijanie kompetencji matematycznych, ICT, krytycznego myślenia, umiejętności uczenia się oraz rozwiązywania problemów. Dodatkowo, podczas warsztatów odbył się półfinał konkursu Politechniki Warszawskiej – „Powszechny Internetowy Konkurs dla Uczniów Szkół Średnich”. Laureaci tego konkursu mogą uzyskać indeks na dowolny kierunek Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Gdańskiej.

Skip to content