Rekrutacja krok po kroku

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

Rekrutacja do Liceum odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na przyjęciu kandydata do Liceum (rejestracja i rekrutacja elektroniczna).

W procesie rekrutacji przedmiotami poza obowiązkowymi będą punktowane oceny z geografii i wiedzy o społeczeństwie. Po przyjęciu do szkoły odbywa się przydział kandydatów do jednej z sześciu klas proponowanych przez szkołę.

1.

Idź na stronę rekrutacji elektronicznej:

Link do strony rekrutacji elektronicznej dla absolwentów szkoły podstawowej

Poniższe instrukcje należy wykonać po aktywacji rejestracji elektronicznej:

Wypełnij formularz rekrutacyjny i wydrukuj podanie przyjęcia do szkoły

2.

Pobierz i wypełnij podanie o przydział do klasy:

Pobierz podanie o przydział do klasy po szkole podstawowej

3.

Wydrukuj i podpisz wypełniony wniosek oraz podanie o przydział do klasy.

4.

Wyżej wymienione dokumenty zeskanuj (lub zrób zdjęcia)

i wyślij je za pomocą systemu rekrutacji – jako załączniki (patrz instrukcja).

Wypełnione i podpisane dokumenty możesz również dostarczyć do szkoły lub przesłać pocztą.

Skip to content