Podręczniki dla klas pierwszych po szkole podstawowej

Informacja o podręcznikach dla klas pierwszych znajduje się w menu liceum -> podręczniki.

Zapoznaj się z dodatkową informacją dotyczącą podręczników dla klas pierwszych liceum po szkole podstawowej:

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w czteroletnim liceum (po szkole podstawowej):

 

klasa politechniczna:                                             matematyka, fizyka

klasa  matematyczno – geograficzna:              matematyka, geografia

klasa społeczno – prawna:                                   historia, wos,j. polski

klasa przyrodniczo – matematyczna:               biologia, chemia, matematyka

klasa humanistyczno – językowa:                     historia, wos, j. polski

klasa przyrodniczo – językowa:                          biologia, chemia, j. angielski

klasa matematyczno – lingwistyczna:              matematyka, geografia, j.angielski

klasa ogólna:                                                              geografia, wos, j. polski

 

W związku z rozszerzeniami realizowanymi od klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego uczniowie powinni kupić podręczniki i zbiory zadań w zakresie rozszerzonym zgodnie z realizowanym profilem (ww. lista nie dotyczy języków obcych).

link bezpośredni do wykazu podręczników:

Podręczniki w klasach pierwszych LO w roku szkolnym 2019/2020

Skip to content