Matura poprawkowa

Poprawkowy egzamin maturalny z języka polskiego i matematyki odbędzie się 8 września 2020 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej.

Zdający proszeni są o przybycie 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Skip to content