Finał COPTIOSH

Malowniczy zamek w Golubiu-Dobrzyniu gościł uczestników krajowego finału Olimpiady Historycznej COPTIOSH. Odbył się on 8-06-2021. Brał w nim udział nasz uczeń (1 LO im. Stefana Żeromskiego w Iławie) – Karol Podolski z klasy II E/4  i uzyskał tytuł finalisty tej olimpiady.

Tym samym, będąc uczniem klasy drugiej w cyklu 4-letnim Karol poza ocena celującą z historii na koniec roku, zdobył już indeksy na szereg uczelni:  Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Białostockiego, Politechniki Białostockiej i innych (pełna lista uczelni honorujących w/w tytuł na stronie COPTIOSH).

Skip to content