Odbiór wyników matury 2021 r. od poniedziałku 05.07 (w godzinach 9.00 – 13.00)

  • po odbiór wyników matury przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, nieprzebywające na kwarantannie i niemające kontaktu z osobami objętymi kwarantanną
  • odbierający wyniki zachowują środki ostrożności: utrzymują bezpieczne odległości, po odbiorze opuszczają teren szkoły, zasłaniają nos i usta maseczkami
Skip to content