Współpracujemy z Politechniką Gdańską

2 listopada nasze liceum zawarło porozumienie o współpracy z Politechniką Gdańską. To kolejna uczelnia, z którą szkoła podejmie wspólne działania.

Uczniowie będą brali udział w zajęciach przygotowanych przez nauczycieli akademickich i pod ich kierunkiem realizowali różnorodne projekty dydaktyczne. Skorzystają z wykładów, ćwiczeń i imprez edukacyjnych  prowadzonych na terenie uczelni. To doskonała okazja do połączenia nauki w szkole z wybranymi zajęciami przewidywanymi tokiem studiów. Uczniom, którzy po maturze zostaną studentami Politechniki Gdańskiej współpraca zdecydowanie ułatwi dalszą edukację

Skip to content