Dziękujemy za wielkie serce!

Wszystkim zaangażowanym w organizację XXII edycji Szlachetnej Paczki serdecznie dziękujemy.

Okazaliście wielkie serce, empatię i wrażliwość na drugiego człowieka. Każdy, kto dołożył się do naszej paczki – jednej z wielu, które trafią do mieszkańców powiatu, pokazał, że wspólnie możemy dać wiele dobra potrzebującym. Szczególne podziękowania należą się klasie IV B, II D, Samorządowi Uczniowskiemu oraz UKS Żaczek.

Skip to content