Doposażenie szkół Powiatu Iławskiego

Nasza szkoła została objęta projektem „Doposażenie szkół Powiatu Iławskiego w sprzęt sportowy, komputerowy i pracowni biologicznej”. Projekt ma na celu poprawę warunków edukacji ogólnokształcącej wspierającej umiejętności kluczowe uczniów w Powiecie Iławskim.

Inwestycja możliwa jest dzięki działaniom Powiatu Iławskiego, które mają na celu wspieranie szkół. Szczegóły dotyczące realizacji i założeń przedsięwzięcia w załączonym tekście.

 

>>Projekt doposażenia<<.

Skip to content