Rekrutacja

UWAGA !!!

20 lipca 2023r. upływa termin wymiany kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty na oryginały.

Skip to content