Iławski Żeromek na podium konkursu fotograficznego

Zakończyła się kolejna edycja konkursu fotograficznego zorganizowanego przez W-MODN ECEE w Elblągu dla uczniów i nauczycieli z województwa warmińsko-mazurskiego. Jest to realizacja zadania Program Czyste Powietrze 2023 w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych znaleźli się uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie.

W siedzibie Nadleśnictwa Elbląg komisja konkursowa dokonała przeglądu, a następnie oceny około 400 prac nadesłanych na konkurs pod tytułem „Leśne reminiscencje – w poszukiwaniu czystego powietrza”.

Wyróżnione osoby oraz opiekunowie uczniów zostali zaproszeni na konferencję pod nazwą „Bitwa o czyste powietrze w krajobrazie kulturowym Warmii, Mazur i Powiśla”.

Komisja postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach następującym uczestnikom konkursu:

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

NAGRODY

I miejsce – Amelia Łukwińska, kl. 3b, ZSO w Iławie

III miejsce – Agnieszka Szczecina, kl. 3f, ZSO w Iławie

III miejsce – Mateusz Lewkiewicz, kl. 3, ZSO w Iławie

WYRÓŻNIENIA

Filip Brzozowski, kl. 3a, ZSO w Iławie

Karolina Zecha, kl. 2b, ZSO w Iławie

Aleksandra Michalska, kl. 3b, ZS0 w Iławie

Igor Dobrzyński, kl. 1g, ZSO w Iławie

Oliwia Piotrowska, kl. 2e, ZSO w Iławie

Nauczyciele

NAGRODY

I miejsce – Grzegorz Olszlegier, nauczyciel ZSO w Iławie

II miejsce – Krzysztof Tomaszewski, nauczyciel ZSO w Iławie

III miejsce – Andrzej Buk – nauczyciel ZSO w Iławie

Wyróżnienie za wkład pracy i zaangażowanie w przygotowanie licznej grupy uczniów do konkursu i wzorowe opracowanie regulaminowej dokumentacji

Anna Rohde-Wrzodak – ZSO I LO w Iławie

Skip to content