Projekt - siłownia

Nasza szkoła brała udział w projekcie Stowarzyszenia Forum Animatorów Społecznych, celem projektu pt. „Młodzież ma potencjał obywatelski” było zwiększenie kompetencji uczniów naszej szkoły w zakresie samodzielnego przygotowania i realizacji oddolnych inicjatyw społecznych.

W ramach projektu zrealizowaliśmy inicjatywę (o wartości ok. 1500 zł) sfinansowaną ze środków zadania publicznego. Projekt przyczynił się do wdrożenia konkretnych działań opracowanych przez uczniów na rzecz uczniów i był realizowany w okresie od 1 września do 31 listopada 2023 r. Realizacja inicjatyw współfinansowana była ze środków Samorządu Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz Gminy Miejskiej Iława.

Inicjatywą, którą zrealizowaliśmy było odświeżenie „trochę już” wyeksploatowanego sprzętu w szkolnej siłowni.

Tagi:

Skip to content