Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

L.p. profil klasy przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym
A politechniczny j. polski matematyka język obcy nowożytny fizyka
B psychologiczno – społeczny j. polski matematyka język obcy nowożytny geografia
C prawno – humanistyczny
j. polski matematyka język obcy nowożytny historia
D  medyczno – przyrodniczy
j. polski matematyka język obcy nowożytny biologia

L.p. Profil klasy Przedmioty rozszerzone
A politechniczny fizyka matematyka informatyka
B psychologiczno – społeczny geografia biologia j.polski
C prawno – humanistyczny historia j.polski WOS
D medyczno – przyrodniczy biologia chemia j.angielski

Skip to content