Przypominamy - rekrutacja

Do 15 lipca 2024r. do godz. 14.00 rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia do naszej szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Skip to content