Kalendarz roku szkolnego

Data: 3 stycznia 2014.

KALENDARZ WYDARZEŃ ROK SZKOLNY 2020/2021

 

termin

odpowiedzialny

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 1 września 2020

S. Kożuchowski

R. Szczecina– II A

P. Kasperowicz

Godziny integracyjne w klasach pierwszych

2 września 2020r

Wychowawcy  klas I

Iławski pół maraton im. A. Gierszewskiego

  6 września 2020 r.

SKS „Żaczek”

nauczyciele w-f

Czy znasz swoją szkołę? –internetowy konkurs dla klas I

 wrzesień/październik  2020 LO

 I.Marczuk kl. II B

Spotkanie z rodzicami – wybor trójek klas. i Rady Rodziców

 10 września 2020 r.

Dyrektor szkoły

Plany pracy :

 –  zespoły przedmiotowe;

 –  organizacje i kluby;

 –  Pedagog;

 –  Internat;

 –  Biblioteka;

 –  Rozkłady materiału

Do 15 września 2020r.

S. Kożuchowski

Przewodniczący zespołów

Opiekunowie organizacji

E. Fiałkowska

I. Miśkiewicz

M. Karpińska

Wszyscy nauczyciele

 Rada Pedagogiczna

 15 września 2020r.

Dyrektor szkoły

Termin składania wstępnej deklaracji maturalnej

Do 30 września 2020r.

Wychowawcy klas III liceum

Dzień Edukacji

 14 października 2020r.

 

Święto Niepodległości

10  listopada 2020 r.

S.  Kożuchowski

 K. Tomaszewski   kl. II C

11 listopada 2019 –dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

Spotkanie z rodzicami

12 listopada 2020r.

Dyrektor szkoły

Próbny egzamin maturalny:

Język polski

Matematyka

Język obcy

Przedmiot obowiązkowy

listopad 2020 r.

listopad 2020 r

listopad 2020 r

listopad 2020 r

A.   Miśkiewicz

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna –

18 listopada 2020 r.

Dyrektor szkoły

Wigilie klasowe

22 grudnia 2020r

Wychowawcy klas

Termin powiadomienia rodziców o ocenach niedostatecznych

22 grudnia 2020

Wszyscy nauczyciele

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020r.

 

1, 6 stycznia 2021 –dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

 

Zakończenie I semestru

15 stycznia  2021 r.

 

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

18 stycznia 2021r.

Dyrektor szkoły

Plenarna Rada Pedagogiczna

19  stycznia 2021r.

Dyrektor szkoły

Spotkanie  z rodzicami

21  stycznia 2021r.

Dyrektor szkoły

V Śnieżny polonez

22 stycznia 2021r

E. Polak, wychowawcy klas III LO

Studniówka

24 stycznia 2021r.

Wychowawcy klas III LO

Ferie zimowe

25 stycznia -7 lutego 2021

Ostateczny termin korekty deklaracji maturalnych

do 7 lutego 2021 r.   

Dyrektor szkoły

Podanie do wiadomości kryteriów przyjęć do szkoły

Zgodnie z rozporządzeniem

A.   Miśkiewicz

Pielgrzymka maturzystów

          marzec  2021 r.

Katecheci

Promocja szkoły w powiecie

 marzec/kwiecień 2021 r.

S. Kożuchowski

X Powiatowe Targi Edukacyjne –festiwal  nauki

19 marca 2021 r.

S. Kożuchowski

 J. Mordwa kl.II D

M. Kremska –internat

wszyscy nauczyciele

Spotkanie z rodzicami

8 kwietnia 2021 r.

Dyrektor szkoły

Rekolekcje

      marzec 2021r.

Katecheci

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

w czasie rekolekcji 2021 r.

Dyrektor szkoły

Wiosenna przerwa świąteczna

   1-6 kwietnia 2021r.

Klasyfikacja klas III Liceum

  29  kwietnia 2021r.

Dyrektor szkoły

Przeprowadzenie szkolenia przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych oraz zespołów nadzorujących  z zakresu ich obowiązków i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej.

28  kwietnia 2021 r.

A.   Miśkiewicz

Zakończenie zajęć w klasach
programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych: (”Ostatni dzwonek”)

30 kwietnia 2021 r.

W. Nehring kl. II E

Przygotowanie sal egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej i pisemnej egzaminu.

30  kwietnia 2021 r.

A.   Miśkiewicz

Wychowawcy klas II LO

Dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych

4 – 7 maja 2021r.

 

Egzamin maturalny:
– część pisemna
– część ustna

od  4  maja 2021 r

od .6  maja 2021r

Dyrektor szkoły

Rada Pedagogiczna

maj  2021r.

Dyrektor szkoły

Wymian ze szkołą w Rodgau

 maj/czerwiec

K. Szybowska

Wymiana z Herborn – pobyt w Niemczech

 maj/czerwiec

E,A Buk, K. Dolecka

Pożegnanie maturzystów

   1 czerwca 2021 r.

A. Jankowka kl.IIF

XX festiwal „PAF”

  1 czerwca 2021

K. Nehring kl. IIG

4 czerwca (piątek)-dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

   21 czerwca 2021 r.

Dyrektor szkoły

Przedstawienie  wniosków o stypendium:

Prezesa Rady Ministrów,

Ministra Edukacji Narodowej

do 23 czerwca 2021 r.

Dyrektor szkoły

Powołanie szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej

  23 czerwca 2021r.

Dyrektor szkoły

Plenarna Rada Pedagogiczna

 23  czerwca 2021 r.

Dyrektor szkoły

Ustalenie harmonogramu egzaminów poprawkowych

Do 23 czerwca 2021 r.

A.   Miśkiewicz

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 25 czerwca 2021 r.

R Szczecina kl. II A

Przeprowadzenie rekrutacji do klas pierwszych

Zgodnie z rozporządzeniem

A.   Miśkiewicz

 

 

 

Ferie letnie

  28 czerwca – 31 sierpnia 2021r.

Odbiór z OKE wyników, świadectw dojrzałości i aneksów

  lipiec 2021

Dyrektor szkoły

Egzaminy maturalne – poprawkowe:

–    egzamin pisemny,

–    egzaminy ustne

      sierpnia 2021 r.

      sierpnia 2021 r.

Dyrektor szkoły

Egzaminy poprawkowe

w ostatnim tygodniu sierpnia

A.   Miśkiewicz

Rada Pedagogiczna

31 sierpnia 2021 r.

Dyrektor szkoły

Skip to content