Lista nauczycieli nieobecnych dnia 05.10.2023 r. (czwartek)

Data: 20 lutego 2014.

Niżej wymienieni nauczyciele będą nieobecni w szkole:

Katarzyna Wiśniewska
Agata Dąbrowska
Skip to content