Lista nauczycieli nieobecnych dnia 23.04.2024 r. (wtorek)

Data: 20 lutego 2014.

Niżej wymienieni nauczyciele będą nieobecni w szkole:

Grzegorz Olszewski
Rafał Szczecina
Ewelina Polak
Martyna Lipska
Anna Jankowska
Sylwia Listkowska
Skip to content