Matura - informacje

Zobacz informacje o egzaminie maturalnym na stronie CKE

W 2023 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:

dwóch egzaminów w części ustnej, tj.

  1. egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)
  2.  egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

 

oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.

  1.  egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
  2.  egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
  3.  egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
  4.  egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym), przy czym absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.
Kiedy będzie przeprowadzony egzamin maturalny w 2023 r.?

Termin główny – od 4 do 23 maja 2023 r.‎

 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja).
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja.

Termin dodatkowy – od 1 do 19 czerwca 2023 r.

 1. ‎Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 5 do 7 czerwca.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 19 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.

Termin poprawkowy – 21–22 sierpnia 2023 r.‎

 1. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym) – 22 sierpnia‎.

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.


Informatory maturalne

 

 

Skip to content