Lista nauczycieli nieobecnych dnia 28.05.2024 r. (wtorek)

Data: 20 lutego 2014.

Niżej wymienieni nauczyciele będą nieobecni w szkole:

Grzegorz Olszlegier
Maciej Makowski
Katarzyna Gurgielewicz
Skip to content