Lista nauczycieli nieobecnych dnia 04.12.2023 r. (poniedziałek)

Data: 20 lutego 2014.

Niżej wymienieni nauczyciele będą nieobecni w szkole:

Maciej Makowski
Elwira Fiałkowska
Ewelina Polak
Karolina Szybowska
Skip to content