Podręczniki do liceum w roku 2022/2023

Data: 4 lipca 2022.

Podręczniki w klasach pierwszych LO

Wykaz podręczników do klasy I liceum – ponadpodstawowa

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w czteroletnim liceum:

klasa politechniczna: matematyka, fizyka, j. angielski
klasa geograficzno-przyrodnicza: biologia, geografia, matematyka
klasa prawno-społeczna: historia, wos, j. polski
klasa przyrodniczo-matematyczna: biologia, chemia, matematyka
klasa humanistyczno-językowa: historia, wos, j. angielski
klasa przyrodniczo-językowa: biologia, chemia, j. angielski
klasa matematyczno-językowa: matematyka, geografia, j. angielski
klasa humanistyczno-geograficzna: j. polski, wos, geografia

 

W związku z rozszerzeniami realizowanymi od klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego uczniowie powinni kupić podręczniki i zbiory zadań w zakresie rozszerzonym zgodnie z realizowanym profilem (ww. lista nie dotyczy języków obcych).

POBIERZ >> Wykaz podręczników w klasach pierwszych LO

 

Przedmiot

Tytuł

Wydawnictwo

J. polski

Ponad słowami 1 część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.Ponad słowami 1 część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Autorzy: M. Chmiel, A.Cisowska, J.Kościerzyńska, H. Kusy, A.Wróblewska

Nowa Era

J. angielski

(informacja we wrześniu)

 

J. niemiecki

(informacja we wrześniu)

 

J. rosyjski

(informacja we wrześniu)

 

J. hiszpański

(informacja we wrześniu)

 

Matematyka

obowiązkowo – Zbiór zadań klasa 1. Autorzy: Kurczab, Świda

opcjonalnie – Matematyka. Podręcznik dla liceów i techników.Poziom podstawowy i  rozszerzony. Autorzy: M.Kurczab, E.Świda, E.Kurczab

dodatkowo – Ćwiczenia

Podręcznik i ćwiczenia po konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

PAZDRO

Historia

Nowa edycja – wydanie 2022r

Historia. Klasa 1. Zakres podstawowy. Nowa edycja. Autorzy: M. N. Faszcza, R. Lolo, K. Wiśniewski

Nowa edycja – wydanie 2022r

Historia. Klasa 1. Zakres rozszerzony. Nowa edycja. Autorzy: J. Choińska-Mika, W. Lengauer, M. Tymowski, K. Zielińska

WSiP

Historia i teraźniejszość

Historia i teraźniejszość. Klasa 1. Autorzy: I. Modzelewska- Rysak, L. Rysak, A. Cisek, K. Wilczyński

WSiP

Geografia

Oblicza geografii 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy
Autor: R.Malarz, M.Więckowski

Oblicza geografii 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony
Autor: R.Malarz, M.Więckowski, P.Kroh

Nowa Era

Biologia

Biologia na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony
Autor: M.Guzik, R.Kozik, R.Matuszewska, W.Zamachowski

Biologia na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy
Autor: A.Helmin, J.Holeczek

Nowa Era

Fizyka

Nowa edycja- wydanie 2022r

Fizyka. Poziom podstawowy.

L.Lehman, W.Polesiuk, G.Wojewoda

 

Nowa edycja- wydanie 2022r

Fizyka. Poziom rozszerzony

B.Sagnowska, M.Fiałkowska, J.Salach

WSIP

Chemia

To jest chemia 1 Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony
Autor: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
To jest chemia 1 Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań
Autor: R.Hassa, A.Mrzigod, J.Mrzigod

Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa

Nowa edycja – wydanie 2022r

Żyję i działam bezpiecznie Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum
Autor: J.Słoma

Nowa Era

Informatyka

(informacje we wrześniu)

 

Wiedza o społeczeństwie

Nowa edycja – wydanie 2022r

W centrum uwagi 1. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Autorzy: S. Drelich, A. Janicki, J. Kięczkowska, J. Komorowski, E. Martinek, A. Peisert

Nowa Era

Podstawy przedsiębiorczości

(od klasy drugiej)

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych
Autor: Z.Makieła, T.Rachwał

Nowa Era

Religia

(informacja we wrześniu)  

Plastyka

(klasa politechniczna i geograficzno-przyrodnicza)

Spotkania ze sztuką 1 Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum
Autor: N.Mrozkowiak, M.Ipczyńska-Budziak

Nowa Era

 

pozostałe klasy – kontynuacja podręczników z poprzedniego roku.

 

Podręczniki do liceum w roku 2021/22

Data: 2 stycznia 2014.

Podręczniki w klasach pierwszych LO

Wykaz podręczników do klasy I liceum – ponadpodstawowa

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w czteroletnim liceum (po szkole podstawowej):

klasa politechniczna:                                      matematyka, fizyka, j. angielski

klasa  geograficzno – przyrodnicza:              biologia, geografia, matematyka

klasa prawno – społeczna:                             historia, wos, j. polski

klasa przyrodniczo – matematyczna:            biologia, chemia, matematyka

klasa humanistyczno – językowa:                 historia, wos, j. angielski

klasa przyrodniczo – językowa:                    biologia, chemia, j. angielski

W związku z rozszerzeniami realizowanymi od klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego uczniowie powinni kupić podręczniki i zbiory zadań w zakresie rozszerzonym zgodnie z realizowanym profilem (ww. lista nie dotyczy języków obcych).

Przedmiot Tytuł Wydawnictwo
J. polski Ponad słowami 1 część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.Ponad słowami 1 część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Autorzy: M. Chmiel, A.Cisowska, J.Kościerzyńska, H. Kusy, A.Wróblewska

Nowa Era
J. angielski (informacja we wrześniu)
J. niemiecki (informacja we wrześniu)
J. rosyjski (informacja we wrześniu)
J. hiszpański (informacja we wrześniu)
Matematyka obowiązkowo – Zbiór zadań klasa 1. Autorzy: Kurczab, Świda

opcjonalnie – Matematyka. Podręcznik dla liceów i techników.Poziom podstawowy i  rozszerzony. Autorzy: M.Kurczab, E.Świda, E.Kurczab

dodatkowo – Ćwiczenia

Podręcznik i ćwiczenia po konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

PAZDRO
Historia Historia Klasa 1 Zakres podstawowy. R.Lolo, K.Wiśniewski

Historia Klasa 1. Zakres rozszerzony. Autorzy: J.Choińska-Mika, K.Zieliński

WSIP
Geografia Oblicza geografii 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy
Autor: R.Malarz, M.Więckowski

Oblicza geografii 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony
Autor: R.Malarz, M.Więckowski, P.Kroh

Nowa Era
Biologia Biologia na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony
Autor: M.Guzik, R.Kozik, R.Matuszewska, W.Zamachowski

Biologia na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy
Autor: A.Helmin, J.Holeczek

Nowa Era
Fizyka Fizyka. Poziom podstawowy.

L.Lehman, W.Polesiuk, G.Wojewoda

Fizyka. Poziom rozszerzony

B.Sagnowska, M.Fiałkowska, J.Salach

WSIP
Chemia To jest chemia 1 Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony
Autor: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
To jest chemia 1 Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań
Autor: R.Hassa, A.Mrzigod, J.Mrzigod
Nowa Era
Edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum
Autor: J.Słoma
Nowa Era
Informatyka (informacje we wrześniu)
Wiedza o społeczeństwie W centrum uwagi 1 Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony
Autor: A.Janicki, J.Komorowski, A.Peisert

W centrum uwagi 1 Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy
Autor: A.Janicki, J.Kięczkowska, M.Menz

Nowa Era
Podstawy przedsiębiorczości

(od klasy drugiej)

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych
Autor: Z.Makieła, T.Rachwał
Nowa Era
Religia
Plastyka

(klasa politechniczna i geograficzno-przyrodnicza)

Spotkania ze sztuką 1 Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum
Autor: N.Mrozkowiak, M.Ipczyńska-Budziak
Nowa Era

W klasie drugiej szkoły ponadpodstawowej kontynuacja podręczników

—————————————————————————————————————–

Wykaz podręczników w Liceum Ogólnokształcącym

od roku szkolnego 2017/18  KLASY II dla szkoły ponadgimnazjalnej

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawca

Język polski

„Nowe zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka.  Klasa II Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk WSIP

Język angielski

 Kontynuacja podręcznika z roku ubiegłego, w zależności od poziomu zaawansowania.

Język niemiecki

Kontynuacja podręcznika z roku ubiegłego, w zależności od poziomu zaawansowania.

Język hiszpański

 Kontynuacja podręcznika z roku ubiegłego.

Historia

Zrozumieć przeszłość. Zakres rozszerzony. Część I R. Kulesza, K Kowalewski Nowa Era

WOS

W centrum uwagi. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 1. Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz Nowa Era

Geografia

Oblicza geografii 1.     Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony Roman Malarz, Marek Więckowski Nowa Era

Biologia

Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony. M. Guzik, E Jastrzębska Nowa Era

Fizyka

Z fizyką w przyszłość. Poziom rozszerzony. M. Fiałkowska, B. Sagnowska Wydawnictwo „ZamKor”

Matematyka

Matematyka 1. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 2 i 3. Zakres rozszerzony. M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda Wydawnictwo Pazdro

Chemia

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres rozszerzony. Joanna Szymańska, Maria Litwin Nowa Era

Przyroda

Zakup podręczników we wrześniu

Historia i społeczeństwo

Zakup podręczników we wrześniu

Religia

 Kontynuacja podręcznika z roku ubiegłego.

Skip to content