Rada Rodziców

Rada Rodziców ustaliła wysokość składki na rok szkolny 2022/23 na 70 zł na ucznia. Składka na Radę Rodziców jest dobrowolna. Składkę można opłacić przelewem lub u wychowawcy.

W opisie przelewu należy ująć: nazwisko i imię ucznia, klasę do której uczęszcza !!!

Konto Rady Rodziców:


Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/23 wybrała ofertę ubezpieczenia grupowego uczniów Firmy InterRisk oraz wariant składki wynoszącej na ucznia 49,50 zł rocznie. Składkę należy opłacić do 15.10.2022r. u wychowawcy. Decyzję o ubezpieczeniu ucznia podejmują rodzice.

WARUNKI UBEZPIECZENIA [pdf]

Skip to content