Rekrutacja

W tym roku szkolnym jesteśmy jedyną placówką publiczną w Iławie oferującą nabór do liceum ogólnokształcącego. Rekrutacja do naszej szkoły odbywa się dwuetapowo. Jeśli chcesz przyjść do nas wybierz naszą szkołę jako szkołę pierwszego wyboru!!!


Kliknij tu >> Rekrutacja Elektroniczna – krok po krokuTerminy rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego

Data Działania
od 22 maja do 21 czerwca 2023r. złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (bez świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty).
od 23 czerwca do 12 lipca 2023r. do godz. 1200 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  praca Komisji Rekrutacyjnej.
14 lipca 2023r. podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
do 20 lipca 2023r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
24 lipca 2023r. poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc .

obowiązkowe przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym

L.PProfilPrzedmiot
1
Przedmiot
2
Przedmiot
3
Przedmiot
4
1politechnicznyj. polskimatematykajęzyk obcy nowożytnyfizyka
2geograficzno-przyrodniczyj. polskimatematykajęzyk obcy nowożytnygeografia
3społeczno-prawnyj. polskimatematykajęzyk obcy nowożytnyhistoria
4przyrodniczo-matematycznyj. polskimatematykajęzyk obcy nowożytnybiologia
5humanistyczno-językowyj. polskimatematykajęzyk obcy nowożytnyhistoria
6przyrodniczo-językowyj. polskimatematykajęzyk obcy nowożytnybiologia
7matematyczno-językowyj. polskimatematykajęzyk obcy nowożytnygeografia

Rekrutacja – Klauzula informacyjna

  Podanie o przydział do klasy w formacie PDF- do wypełnienia ręcznego  

  Podanie o przydział do klasy w formacie PDF- do wypełnienia elektronicznego 

  Podanie o przydział do klasy w formacie DOCX- do wypełnienia ręcznego  

  Podanie o przydział do klasy w formacie DOCX – do wypełnienia elektronicznego (formularz) 

Rekrutacja do internatu ZSO

Skip to content