Lista nauczycieli nieobecnych dnia 20.06.2024 r. (czwartek)

Niżej wymienieni nauczyciele będą nieobecni w szkole:

Piotr Kasperowicz
Izabela Woźniak
Izabela Marczuk
Andrzej Buk

Skip to content