XIV Festiwal Piosenki Autorskiej PAF

Już wkrótce, bo 2 czerwca (poniedziałek) 2014 w ZSO im S. Żeromskiego przy ul. Sienkiewicza 1, odbędzie się XIV Festiwal Piosenki Autorskiej „PAF”.

Festiwal ma na celu upowszechnianie dorobku wybitnych polskich autorów i kompozytorów piosenek. W tym roku będą to piosenki Romualda Lipko i „Budki Suflera”. 


Festiwal jest okazją do spotkania ludzi obdarzonych talentem wokalnym.
Na najlepszych czekają nagrody rzeczowe i pieniężne.

W dotychczasowych przesłuchaniach konkursowych udział brali wykonawcy z Lubawy, Nowego Miasta Lub., Biskupca Reszelskiego, Susza, Malborka, Ostródy, Olsztyna, Iławy, Torunia i innych miejscowości.

Gościliśmy także prawdziwe „gwiazdy” polskiej piosenki Andrzeja Sikorowskiego, Dorotę Lulka oraz Marikę z zespołem.

Zgłoszenia do 23 maja w sekretariacie szkoły.

Początek konkursu godz. 11.00 – mała sala gimnastyczna.

       

Próby od godz. 10.00

 

Zapraszamy


Regulamin XIV Festiwalu Piosenki Autorskiej PAF
– piosenki Romualda Lipko i „Budki Suflera”
2 czerwca 2014

 
Organizatorzy – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie
 

Patronat honorowy nad festiwalem – Maciej Rygielski – Starosta iławski

Cel festiwalu
– upowszechnianie wśród młodzieży twórczości wybitnych polskich autorów i kompozytorów piosenek
– promocja talentów
– wymiana doświadczeń artystycznych
 
Termin – 2 czerwca 2014 godz.11.00
Miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Sienkiewicza 1
Warunki uczestnictwa – w festiwalu udział bierze młodzież wszystkich typów szkół
–          do udziału w festiwalu zakwalifikowane będą wyłącznie piosenki autorstwa Romualda Lipko i „Budki Suflera” (tekst, muzyka).
–          w festiwalu mogą uczestniczyć soliści oraz zespoły kameralne maksymalnie do sześciu osób
–          szkoła biorąca udział w festiwalu wyznacza najwyżej trzy oddzielne podmioty wykonawcze (3 piosenki)
–          wykonawcy zobowiązani są do przygotowania własnych podkładów muzycznych (mile widziane „żywe” akompaniamenty)
Jury oceniać będzie emisję, dykcję, interpretację, osobowość sceniczną itp.
Nagrody
– najlepsi wykonawcy otrzymają nagrody pieniężne, dyplomy, upominki
– specjalną nagrodę przyzna publiczność festiwalowa
Organizatorzy zapewniają wykonawcom aparaturę nagłaśniającą, dla zamiejscowych istnieje możliwość noclegu oraz posiłek w stołówce internackiej

Zgłoszenia do udziału w festiwalu prosimy przesyłać do 23 maja 2014 na adres:

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących

ul. Sienkiewicza 1

14-200 Iława

FESTIWAL

Tel.(89)648-56-96

Fax (89)648-63-13

e-mail liceumilawa@poczta.onet.pl

 

W zgłoszeniu proszę uwzględnić:
 
1 Nazwę szkoły, nazwisko i imię opiekuna
2 Nazwiska i imiona wykonawców
3 Tytuły wykonywanych piosenek
4 Wymagania sprzętowe (liczba mikrofonów, wzmacniacze itp.)
5 Adres kontaktowy, telefon

Skip to content