XXII Olimpiada Informatyczna

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja Rozwoju Informatyki i Komitet Główny Olimpiady Informatycznej informują o rozpoczynających się zawodach I stopnia XXII Olimpiady Informatycznej.

Olimpiada jest przeznaczona dla najzdolniejszej i samodzielnie pracującej w tej dziedzinie młodzieży i ma służyć rozwijaniu zainteresowań informatycznych i odpowiedniemu ich ukierunkowaniu. Jednocześnie informujemy, że Fundacja Rozwoju Edukacji oraz Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego korzystając z grantu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji organizuje dla uzdolnionych informatycznie i matematycznie uczniów internetowe kursy. Więcej informacji na stronie fre.org.pl Prosimy także o przekazanie tej informacji młodzieży, zwłaszcza, że kursy są oczywiście bezpłatne.

Zobacz Plakat [.pdf]

Koordynator Olimpiady Informatycznej

Skip to content