1 Matematyczny Turniej Szkół w Iławie

9 czerwca w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie odbył się Matematyczny Turniej Szkół dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Współorganizatorem konkursu był iławski ogólniak oraz Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Turniej to zawody dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem Turnieju jest zachęcenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie klas maturalnych, do intensywnego powtarzania materiału, a przez to pomoc w przygotowaniu się do studiów wyższych. Konkurs trwał 80 minut, a uczniowie musieli rozwiązać 8 zadań przygotowanych przez wykładowców Politechniki Warszawskiej.

Do zawodów stanęły następujące drużyny: LO nr z Olsztyna, LO nr IV z Olsztyna, LO z Ostródy, LO nr I z Elbląga, LO z Kwidzyna, LO z Lubawy i ZSO z Iławy. Konkurs składał się z 2 etapów, tj. indywidualnego i grupowego. Zwycięską okazała się drużyna gospodarzy, w skład której wchodzili: Mikołaj Ryll, Tomasz Szałkowski oraz Renata Rólkiewicz. Również w rozgrywkach indywidualnych wygrał uczeń Żeromka – Mikołaj Ryll. Atrakcyjne nagrody o wartości 1000 zł ufundowała „Bioelektra Group”, a pamiątkowe gadżety Starostwo Powiatowe w Iławie, które objęło turniej swoim patronatem.

Klasyfikacja indywidualna oraz drużynowa turnieju 


Skip to content