Koło humanistyczne na wystawie „W służbie niepodległości. Telegramy patriotyczne 1895-1939”

22 listopada „Koło humanistyczne” odwiedziło Muzeum Warmii i Mazur, w którym dostępna jest wystawa „W służbie niepodległości. Telegramy patriotyczne 1895-1939”. Przewodnikiem młodzieży była kurator wystawy Danuta Syrwid, która interesująco opowiadała o przedstawionych na wystawie eksponatach.


Jak podaje Muzeum Warmii i Mazur: „Tematem ekspozycji jest rola, jaką w drodze do niepodległości odegrało podtrzymywanie pamięci historycznej i tradycji narodowej przez Polaków mieszkających na ziemiach trzech zaborów. Ta szeroka problematyka wiąże się z historią regionalną oraz zmaganiami ludności warmińskiej i mazurskiej z germanizacją.(…) Wystawa jest największą w regionie ekspozycją upamiętniającą zarówno same zmagania Polaków o utrzymanie tożsamości jak i odzyskanie niepodległości i kształtowanie się granic oraz tworzenie państwowości po 1918 r., z uwzględnieniem specyficznej sytuacji Warmii i Mazur.
Ekspozycja nawiązuje do takich wydarzeń z historii regionu: jak bitwa pod Grunwaldem, II pokój toruński, objawienia gietrzwałdzkie, plebiscyt 1920 r. oraz ogłoszenie „Prawd Polaków” w 1938 r. Oprócz telegramów na wystawie zaprezentujemy obrazy, biżuterię patriotyczną, w tym wyjątkowo cenną obrączkę z insurekcji 1794 r. i krzyżyk z Olszynki Grochowskiej upamiętniający powstanie listopadowe 1830 r., a także czapkę generalską T. Kościuszki, medal i dyplom niepodległości z podpisem J. Piłsudskiego i wiele innych cennych obiektów zarówno ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur jak i wypożyczonych z Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego”

Skip to content