Pierwsze wykłady Młodzieżowej Akademii Matematyki i Informatyki w Żeromku

Tuż przed feriami w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie, odbyły się zajęcia, które zorganizowane zostały w ramach Projektu Wydziału Matematyki I Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. 17 stycznia grupa uczniów z iławskich szkół wzięła udział w trzech blokach zajęć prowadzonych przez dr Agnieszkę Zimnicką, która wykłada w Zakładzie Równań Różniczkowych Zwyczajnych Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Nauka rozpoczęła się od warsztatów na temat metryk i sposobów pomiaru długości. Kolejnym był wykład dotyczący fraktali w życiu codziennym, a ostatni dotyczył średnich matematycznych. Tematy brzmią poważnie i skomplikowanie, ale pamiętajmy, że projekt skierowany jest do uczniów uczniów klas VIII szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i I klas liceów ogólnokształcących, a jego celem jest rozwijanie kompetencji matematycznych, ICT, krytycznego myślenia, umiejętności uczenia się oraz rozwiązywania problemów. Sposób przekazywania wiedzy, był więc dostosowany do odbiorców zajęć. Sami uczniowie zadowoleni byli ze sposobu przekazywania wiedzy, dowiadując się przy okazji, że fraktalem mogą być fiordy i góry, a także jak zastosować średnie matematyczne w zadaniach optymalizacyjnych.

Skip to content