Olimpiada COPTIOSH

Oliwia Orzechowska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie zdobyła tytuł finalistki w Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym.

Etap centralny odbył się 10 czerwca. Wcześniej Oliwia musiała przejść przez etap szkolny i okręgowy. Wiedza, która może pochwalić się finalistka dotyczy zagadnień z historii najnowszej, wiedzy o społeczeństwie oraz aktualnych wydarzeń. Opiekunką uczennicy jest Pani Katarzyna Gurgielewicz.

Konkurs zorganizowany i przeprowadzony został przez COPTIOSH. Jest to Centrum Organizacji Przedmiotowo – Tematyczno – Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno – Historycznych, prowadzone przez Stowarzyszenie Edukacyjno – Oświatowe COPTIOSH w Białymstoku. Olimpiady dotyczą wiedzy powiązanej z przedmiotami nauczania w szkołach ponadpodstawowych:  wiedza o społeczeństwie, historii oraz edukacji prawnej czy edukacji europejskiej.

Skip to content