Dofinansowanie

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Iławie otrzymało dofinansowanie na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

 

Całkowita wartość zadania – 15 000,00 zł

Kwota dofinansowania – 12 000,00 zł

Wkład własny – 3 000,00 zł

Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 jest realizowany jako program finansowego wspierania organu prowadzącego szkoły i skierowany m.in. do szkół podstawowych i średnich.  Otrzymane środki finansowe w ramach Priorytetu 3 będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo (w tym finansowanie nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

Skip to content