Lista nauczycieli nieobecnych dnia 16.09.2019 r. (poniedziałek)

Data: 20 lutego 2014.

Niżej wymienieni nauczyciele będą nieobecni w szkole:

Izabela Marczuk