Lista nauczycieli nieobecnych dnia 06.11.2019 r. (środa)

Data: 20 lutego 2014.

Niżej wymienieni nauczyciele będą nieobecni w szkole:

Sylwia Listkowska
Roman Groszkowski
Waldemar Nehring
Katarzyna Dolecka