Lista nauczycieli nieobecnych dnia 19.01.2023 r. (czwartek)

Data: 20 lutego 2014.

Niżej wymienieni nauczyciele będą nieobecni w szkole:

Kasjana Orzechowska
Agnieszka Banaszewska
Karolina Szybowska