Lista nauczycieli nieobecnych dnia 28.10.2021 r. (czwartek)

Data: 20 lutego 2014.

Niżej wymienieni nauczyciele będą nieobecni w szkole:

Anna Rohde – Wrzodak
Tadeusz Wrzodak
Artur Abramczyk
Piotr Bożym
Maria Madej
Ewelina Polak
Rafał Szczecina
Izabela Marczuk