Plan lekcji

Data: 1 marca 2014.

 

Czwartek 18.02.2019 r.

Data: 20 lutego 2014.

Niżej wymienieni nauczyciele będą nieobecni w szkole:

  • Jolanta Gancarz
  • Katarzyna Dobrowolska-Tatarek
  • Izabela Marczuk