Lista nauczycieli nieobecnych dnia 08.01.2020 r. (środa)

Data: 20 lutego 2014.

Niżej wymienieni nauczyciele będą nieobecni w szkole:

Krzysztof Szupryczyński
Joanna Maleszewska