Lista nauczycieli nieobecnych dnia 15.10.2020 r. (czwartek)

Data: 20 lutego 2014.

Niżej wymienieni nauczyciele będą nieobecni w szkole:

Sylwia Listkowska
Joanna Maleszewska
Artur Abramczyk
Anna Balewska