Lista nauczycieli nieobecnych dnia 13.05.2019 r. (poniedziałek)

Data: 20 lutego 2014.

Niżej wymienieni nauczyciele będą nieobecni w szkole:

Wiesława Elsner
Izabela Marczuk
Artur Abramczyk
Piotr Bożym
Maria Madej
Ewelina Polak
Rafał Szczecina