Podręczniki do liceum

Data: 2 stycznia 2014.

Podręczniki w klasach pierwszych LO w roku szkolnym 2019/2020

Wykaz podręczników do klasy I liceum – ponadgimnazjalna

Przedmiot Tytuł Wydawnictwo
J. polski 1 „Nowe zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Starożytność – średniowiecze. Klasa I cz. 1. Zakres podstawowy i rozszerzony.
2 „ Nowe zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Renesans – preromantyzm. Klasa I cz. 2Autorzy:Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk
WSiP
J. angielski Podręczniki we wrześniu po podzieleniu uczniów na grupy wg stopnia zaawansowania
J. niemiecki Podręczniki we wrześniu po podzieleniu uczniów na grupy wg stopnia zaawansowania
J. rosyjski Podręczniki we wrześniu po podzieleniu uczniów na grupy wg stopnia zaawansowania
J. hiszpański Podręczniki we wrześniu po podzieleniu uczniów na grupy wg stopnia zaawansowania
Matematyka Obowiązkowo – Zbiór zadań do liceum i technikum.

Dodatkowo (opcjonalnie, po konsultacji z nauczycielem we wrześniu) – Podręcznik do liceów i techników zakres podstawowy z rozszerzeniem
kl I . M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda

Pazdro
Historia „Poznać przeszłość. Wiek XX” zakres podstawowyPod red. S.Roszak Nowa Era
Geografia Oblicza geografii
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Zakres podstawowyAutorzy: Radosław Uliszak, KrzystofWiedermann
Nowa Era
Biologia „Biologia na czasie” Zakres podstawowyAutorzy: Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski Nowa Era
Fizyka Świat fizyki. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowypod red. Marii Fiałkowskiej Zamkor
Chemia „To jest chemia” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.Autorzy: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod Nowa Era
Wiedza o kulturze „Spotkanie z kulturą” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Monika Bokiniec Nowa era
Edukacja dla bezpieczeństwa „Edukacja dla bezpieczeństwa. Po prostu.B.Breitkopf, M.Cieśla WSiP
Informatyka (informacje we wrześniu)
Wiedza o społeczeństwie „W centrum uwagi” zakres podstawowyA.Janicki, J. Kłęczkowska, M. Menz Nowa Era
Podstawy przedsiębiorczości PodręcznikPodstawy przedsiębiorczościJarosław Korba, Zbigniew Smutek Operon
Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości.Teresa Król Rubikon
Religia

Wykaz podręczników do klasy I liceum – ponadpodstawowa

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w czteroletnim liceum (po szkole podstawowej):

klasa politechniczna:                                             matematyka, fizyka

klasa  matematyczno – geograficzna:              matematyka, geografia

klasa społeczno – prawna:                                   historia, wos,j. polski

klasa przyrodniczo – matematyczna:               biologia, chemia, matematyka

klasa humanistyczno – językowa:                     historia, wos, j. polski

klasa przyrodniczo – językowa:                          biologia, chemia, j. angielski

klasa matematyczno – lingwistyczna:              matematyka, geografia, j. angielski

klasa ogólna:                                                              geografia, wos, j. polski

W związku z rozszerzeniami realizowanymi od klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego uczniowie powinni kupić podręczniki i zbiory zadań w zakresie rozszerzonym zgodnie z realizowanym profilem (ww. lista nie dotyczy języków obcych).

Przedmiot Tytuł Wydawnictwo
J. polski Ponad słowami 1 część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.Ponad słowami 1 część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Autorzy: M. Chmiel, A.Cisowska, J.Kościerzyńska, H. Kusy, A.Wróblewska

Nowa Era
J. angielski (informacja we wrześniu)
J. niemiecki (informacja we wrześniu)
J. rosyjski (informacja we wrześniu)
J. hiszpański (informacja we wrześniu)
Matematyka obowiązkowo – Zbiór zadań klasa 1. Autorzy: Kurczab, Świda

opcjonalnie – Matematyka. Podręcznik dla liceów i techników.Poziom podstawowy i  rozszerzony. Autorzy: M.Kurczab, E.Świda, E.Kurczab

dodatkowo – Ćwiczenia

Podręcznik i ćwiczenia po konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

PAZDRO
Historia Historia Klasa 1 Zakres podstawowy. R.Lolo, K.Wiśniewski

Historia Klasa 1. Zakres rozszerzony. Autorzy: J.Choińska-Mika, K.Zieliński

WSIP
Geografia Oblicza geografii 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy
Autor: R.Malarz, M.Więckowski

Oblicza geografii 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony
Autor: R.Malarz, M.Więckowski, P.Kroh

Nowa Era
Biologia Biologia na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony
Autor: M.Guzik, R.Kozik, R.Matuszewska, W.Zamachowski

Biologia na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy
Autor: A.Helmin, J.Holeczek

Nowa Era
Fizyka Fizyka. Poziom podstawowy.

L.Lehman, W.Polesiuk, G.Wojewoda

Fizyka. Poziom rozszerzony

B.Sagnowska, M.Fiałkowska, J.Salach

WSIP
Chemia To jest chemia 1 Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony
Autor: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
To jest chemia 1 Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań
Autor: R.Hassa, A.Mrzigod, J.Mrzigod
Nowa Era
Edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum
Autor: J.Słoma
Nowa Era
Informatyka (informacje we wrześniu)
Wiedza o społeczeństwie W centrum uwagi 1 Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony
Autor: A.Janicki, J.Komorowski, A.Peisert

W centrum uwagi 1 Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy
Autor: A.Janicki, J.Kięczkowska, M.Menz

Nowa Era
Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych
Autor: Z.Makieła, T.Rachwał
Nowa Era
Religia
Plastyka Spotkania ze sztuką 1 Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum
Autor: N.Mrozkowiak, M.Ipczyńska-Budziak
Nowa Era

Wykaz podręczników w Liceum Ogólnokształcącym

w Zespole Szkół Ogólnokształcących im Stefana  Żeromskiego w Iławie

od roku szkolnego 2017/18  KLASY II

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawca

Język polski

„Nowe zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka.  Klasa II Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk WSIP

Język angielski

 Kontynuacja podręcznika z roku ubiegłego, w zależności od poziomu zaawansowania.

Język niemiecki

Kontynuacja podręcznika z roku ubiegłego, w zależności od poziomu zaawansowania.

Język hiszpański

 Kontynuacja podręcznika z roku ubiegłego.

Historia

Zrozumieć przeszłość. Zakres rozszerzony. Część I R. Kulesza, K Kowalewski Nowa Era

WOS

W centrum uwagi. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 1. Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz Nowa Era

Geografia

Oblicza geografii 1.     Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony Roman Malarz, Marek Więckowski Nowa Era

Biologia

Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony. M. Guzik, E Jastrzębska Nowa Era

Fizyka

Z fizyką w przyszłość. Poziom rozszerzony. M. Fiałkowska, B. Sagnowska Wydawnictwo “ZamKor”

Matematyka

Matematyka 1. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 2 i 3. Zakres rozszerzony. M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda Wydawnictwo Pazdro

Chemia

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres rozszerzony. Joanna Szymańska, Maria Litwin Nowa Era

Przyroda

Zakup podręczników we wrześniu

Historia i społeczeństwo

Zakup podręczników we wrześniu

Religia

 Kontynuacja podręcznika z roku ubiegłego.