Po szkole podstawowej

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

Rekrutacja do Licemum odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na przyjęciu kandydata do Liceum (rejestracja i rekrutacja elektroniczna). W procesie rekrutacji przedmiotami po za obowiązkowymi przedmiotami będą punktowane oceny z geografii i wiedzy o społeczeństwie. Po przyjęciu do szkoły odbywa się przydział kandydatów do jednej z sześciu klas proponowanych przez szkołę.

1.

Idź na stronę rekrutacji elektronicznej (poniższy link jest jeszcze nieaktywny):

Link do strony rekrutacji elektronicznej dla absolwentów szkoły podstawowej

Poniższe instrukcje należy wykonać po aktywacji rejestracji elektronicznej:

Wypełnij formularz rekrutacyjny i wydrukuj podanie przyjęcia do szkoły

2.

z naszej strony internetowej pobierz i wypełnij podanie o przydział do klasy:

Pobierz podanie o przydział do klasy po szkole podstawowej

3.

Przynieś wypełnione i wydrukowane dokumenty do naszej szkoły

 

TERMINARZ


 • od 11.05.2020 do  23.06.2020złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły
 • od 26.06.2020 do 30.06.2020 – dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty
 • 13.07.2020  – lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły
 • do 20.07.2020 – dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia – osoby, które nie zrobiły tego wcześniej
 • 21.07.2020 godz. 14.00 – lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

Ósmoklasisto, ta oferta jest dla Ciebie. Proponowane profile klas:

 • politechniczny (matematyka, fizyka, j. angielski)
 • matematyczno-geograficzny (matematyka, geografia, informatyka)
 • prawno-społeczny ( polski, wos, historia)
 • przyrodniczo-matematyczny (biologia, chemia, matematyka)
 • humanistyczno-językowy ( angielski, historia, wos)
 • przyrodniczo-językowy (biologia, chemia, j. angielski

Rekrutacja zostanie przeprowadzona drogą elektroniczną. Do szkoły zostanie przyjętych 180 kandydatów, którzy w kolejnym etapie rekrutacji trafią do jednej z 6 klas zgodnie z ich preferencjami.