Po szkole podstawowej

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

Rekrutacja do Liceum odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na przyjęciu kandydata do Liceum (rejestracja i rekrutacja elektroniczna). W procesie rekrutacji przedmiotami poza obowiązkowymi będą punktowane oceny z geografii i wiedzy o społeczeństwie. Po przyjęciu do szkoły odbywa się przydział kandydatów do jednej z sześciu klas proponowanych przez szkołę.

1.

Idź na stronę rekrutacji elektronicznej:

Link do strony rekrutacji elektronicznej dla absolwentów szkoły podstawowej

Poniższe instrukcje należy wykonać po aktywacji rejestracji elektronicznej:

Wypełnij formularz rekrutacyjny i wydrukuj podanie przyjęcia do szkoły

2.

z naszej strony internetowej pobierz i wypełnij podanie o przydział do klasy:

Pobierz podanie o przydział do klasy po szkole podstawowej

3.

Wydrukuj i podpisz wypełniony wniosek oraz podanie o przydział do klasy. Wyżej wymienione dokumenty zeskanuj (lub zrób zdjęcia) i wyślij je za pomocą systemu rekrutacji – jako załączniki (patrz instrukcja).
Wypełnione i podpisane dokumenty możesz również dostarczyć do szkoły lub przesłać pocztą.

 

TERMINARZ


 •  od 15 czerwca do 10 lipca 2020r. – złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły
 • od 26 czerwca do 10 lipca 2020r. – dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • od 31 lipca do  4 sierpnia 2020r. – dostarczenie oryginału świadectwa – osoby, które nie zrobiły tego wcześniej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty 
 • 12 sierpnia  2020r. – lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły
 • 19 sierpnia 2020r. godz. 14.00 – lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

Ósmoklasisto, ta oferta jest dla Ciebie. Proponowane profile klas:

 • politechniczny (matematyka, fizyka, j. angielski)
 • matematyczno-geograficzny (matematyka, geografia, informatyka)
 • prawno-społeczny ( polski, wos, historia)
 • przyrodniczo-matematyczny (biologia, chemia, matematyka)
 • humanistyczno-językowy ( angielski, historia, wos)
 • przyrodniczo-językowy (biologia, chemia, j. angielski

Rekrutacja zostanie przeprowadzona drogą elektroniczną. Do szkoły zostanie przyjętych 180 kandydatów, którzy w kolejnym etapie rekrutacji trafią do jednej z 6 klas zgodnie z ich preferencjami.