Rekrutacja elektroniczna 2022/2023

https://nabor.pcss.pl/ilawa/szkolaponadpodstawowa/start

Instrukcje należy wykonać po aktywacji rejestracji elektronicznej. Zarejestruj się i wypełnij formularz rekrutacyjny. Wybierz naszą szkołą jako szkołę pierwszego wyboru

Na pierwszym miejscu należy wpisać tę szkołę i klasę, w której  najbardziej chcecie się uczyć. Będzie to szkoła tzw. pierwszego wyboru, do której trafi wniosek.

Jeśli do wybranego oddziału będzie bardzo dużo chętnych a uczniowi zabraknie punktów, aby rozpocząć tam naukę, to wniosek będzie rozpatrywany w kolejnej, klasie lub w szkole, którą wybierzecie jako drugą, trzecią.

 

 

Złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna):

16 maja 2022 – 21 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

 

 

Po naciśnięciu przycisku Zapisz dane zostaną zapisane w systemie. Zostanie następnie wygenerowany dokument w formacie PDF, który należy pobrać z systemu, wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

 

Podanie o przydział do klasy DOCX – do wypełnienia elektronicznego

Wypełniony w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować i podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna, dostarczyć do szkoły, którą wskazaliśmy na pierwszym miejscu. W naszej szkole dostarczamy również wypełnione i podpisane “Podanie o przydział do klasy

 

Dopiero po złożeniu podania w  szkole, kandydat weźmie udział w procesie rekrutacji.

 

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

24 czerwca – 13 lipca 2022 r. do godz. 12.00

Do szkoły należy również wraz z kompletem dokumentów dostarczyć dwa, podpisane na odwrocie zdjęcia legitymacyjne.

 

Rekrutacja – ważne daty

 

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 dla absolwentów  szkoły podstawowej