Rękawiczki

Data: 25 kwietnia 2016.

25.04.2016 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zakończeniu konkursów organizowanych przez KFG na skecz lub wiersz przygotowany w języku niemieckim.

(więcej…)

Rok szkolny 2014/2015 – podsumowanie

Data: 23 lipca 2015.

LO -laureaci  I etapu olimpiad, konkursów przedmiotowych ,przeglądów i zawodów sportowych 

w pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015

Lp

Imię i nazwisko

Klasa

Rodzaj

Opiekun

 

1 Agata Machowska IIIB Olimpiada literatury i języka polskiego p. Anna Tatarek
2 Aleksandra Grysz IIIB Ogólnopolski  konkurs krasomówczy p. Anna Tatarek
3 Agata Ojdowska IIIC Olimpiada literatury i języka polskiego p. Mariusz Radgowski
4 Paulina Zakrzewska IIG Olimpiada języka niemieckiego p. Joanna Maleszewska
5 Klaudia Szczotka IIE Olimpiada języka niemieckiego p. Karolina Nehring
6 Klaudia Kołodziejczyk IIIA Olimpiada języka niemieckiego P. Karolina Nehring
7 Patrycja Rawińska IIIA Olimpiada języka niemieckiego P. Karolina Nehring
8 Rafał Lewandowski IIIF Olimpiada historyczna p. Krzysztof Tomaszewski
9 Marta Lewko IIC Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym p. Agata Dąbrowska
10 Aleksandra Grysz IIIB Olimpiada geograficzna p. Katarzyna Dolecka
11 Łukasz Szczawiński IID Olimpiada wiedzy ekologicznej p. Wiesława Elsner
12 Dominika Hatała IIIA Olimpiada przedsiębiorczości p. Stanisław Kożuchowski
13 Kacper Benc IIA Olimpiada wiedzy ekonomicznej p. Stanisław Kożuchowski
14 Piotr Maślany IIA Olimpiada wiedzy ekonomicznej p. Stanisław Kożuchowski
15 Szymon Plec IIA Olimpiada wiedzy ekonomicznej p. Stanisław Kożuchowski
16 Tomasz Makowski IA Alfik matematyczny p. Anna Rynkowska
17 Kacper Benc IIA Alfik matematyczny p. Jarosław Dąbrowski
18 Beata Pawlikowska IIA Alfik matematyczny p. Jarosław Dąbrowski
19 Zespół wok. –instrumentalny „Canticorum” Rejonowy przegląd piosenki polskiej p. Sławomir Zbysiński
20 Sztafeta 10x800m dziewcząt Mistrzostwa województwa warm. -mazurskiego p. Paweł Hofman
21 Sztafeta 10x1500m chłopców Mistrzostwa województwa warm. -mazurskiego p. Paweł Hofman

Rok szkolny 2013/2014 – podsumowanie

Data: 7 lipca 2014.

Laureaci olimpiad, konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych w roku szkolnym 2013/2014

 

L.p. Imię i nazwisko Klasa /Szkoła Rodzaj konkursu Zajęte miejsce Imię i nazwisko opiekuna

SPORTOWE

– indywidualne
1. Julia Pesta
2. Filip Tkaczyk
3. Jakub Wiatrowski
4. Dominika Hatała II A Zawody powiatowe w tenisie stołowym II miejsce
5. Kinga Keczmerska Zawody powiatowe w tenisie stołowym II miejsce
6. Arkadiusz Frankiewicz III G Turniej wiedzy pożarniczej I miejsce w rejonie Rafał Szczecina
– zespołowe
1. Drużyna dziewcząt – piłka siatkowa – kapitan Monika Pietroczuk I miejsce w województwie Grażyna Sendlewska
2. Drużyna chłopców – piłka siatkowa – kapitan III  miejsce w województwie Rafał Szczecina
PRZEDMIOTOWE
– indywidualne
Kacper Benc Konkurs Alfik matematycznyKonkurs matematyczny MAT I m-ce w województwieII m-ce w województwie Jarosław Dąbrowski
Łukasz Karpiński Konkurs Alfik matematyczny II m-ce w województwie Artur Miśkiewicz
Paweł Lanckowski III A Konkurs Alfik matematyczny
XII Warmińsko-Mazurskie zawody matematyczne UWM
I m-ce w województwiewyróżnienie Anna Rynkowska
Artur Zentarski III A Konkurs Alfik matematyczny II m-ce w województwie Anna Rynkowska
Beata Pawlikowska I A Konkurs matematyczny MAT
Ogólnopolski konkurs ortograficzny
I m-ce w województwiefinalistka Jarosław Dąbrowski
Przemysław Olszewski III A XII Warmińsko-Mazurskie zawody matematyczne UWMKonkurs Wygraj Indeks PG wyróżnienie
 
indeks PG
Anna Rynkowska
Wojciech Szczawiński III A Konkurs Wygraj Indeks PG indeks PG Anna Rynkowska
Patryk Tęczar III B Olimpiada geograficzna
 
Olimpiada ekonomiczna
Wygraj Indeks AGH
Olimpiada przedsiębiorczości
Poseł na Sejm dzieci i mlodzieży
III m-ce w województwie (2012/13)III m-ce w województwie
uczestnik II etapu
uczestnik II etapu
Tadeusz Wrzodak
 
Stanisław Kożuchowski
Sylwia Marchelek III B Olimpiada geograficzna uczestnik II etapu Tadeusz Wrzodak
Agata Machowska II B Olimpiada literatury i języka polskiego uczestnik II etapu Anna Tatarek
Agata Ojdowska II C Olimpiada literatury i języka polskiego uczestnik II etapu
Aleksandra Grysz I B Ogólnopolski konkurs krasomówczy IV m-ce w Polsce
Robert Skibiński III D Olimpiada chemiczna uczestnik II etapu
Wioleta Urbańska III C Ogólnopolski konkurs wiedzy o S. Żeromskim III m-ce w Polsce
Agnieszka Nikołajczuk III C Ogólnopolski konkurs wiedzy o S. Żeromskim wyróżnienie
Angelika Zakrzewska II H Ogólnopolski konkurs jednego wiersza VI m-ce w Polsce
Karolina Koczkodon I D Konkurs języka angielskiego „Pokaż nam język”Ogólnopolski konkurs ortograficzny
Konkurs ortograficzny o pióro starosty
laureatka etapu wojewódzkiegofinalistka
I m-ce
Julia Otręba III B Olimpiada ekonomicznaOlimpiada przedsiębiorczości uczestnik II etapuuczestnik II etapu Stanisław Kożuchowski
Marta Lewko I C Ogólnopolski konkurs poprawnej polszczyzny finalistka
Rafał lewandowski II F Konkurs historyczny II RP 1918-39VII powiatowy konkurs Polacy w czasie II wojny światowej I m-ceI m-ce
 
Jakub Kaczmarek III A Olimpiada ekonomicznaOlimpiada przedsiębiorczości uczestnik II etapuuczestnik II etapu
Łukasz Łyziński III B Olimpiada ekonomicznaWygraj indeks uczestnik II etapufinalista
Klaudia Kołodziejek II A Olimpiada przedsiębiorczości uczestnik II etapu
Dominika Hatała II A Olimpiada przedsiębiorczości uczestnik II etapu
Mateusz Życiński I B Olimpiada przedsiębiorczości uczestnik II etapu
Weronika Przeworska I D Olimpiada wiedzy teologicznej finalistka
Patryk Koziełowicz I D Olimpiada wiedzy teologicznej finalistka
Klaudia Skolimowska I D Olimpiada wiedzy teologicznej finalistka
Klara Gutkowska III B Ogólnopolskie dyktando języka niemieckiegoKonkurs j. niemieckiego „pokaż nam język” II m-ce w województwieV m-ce w finale
Mariusz Bojarowski III B Ogólnopolski konkurs ortograficzny finalista

Rok szkolny 2013/2014

Data: 24 lutego 2014.

Lista uczniów LO , którzy zakwalifikowali się do okręgowych etapów olimpiad przedmiotowych.

LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO:
1 Agata Machowska IIB
2 Agata Ojdowska IIC
GEOGRAFICZNEJ:
1 Sylwia Marchelek IIIB
2 Patryk Tęczar IIIB
CHEMICZNEJ:
1 Robert Skibiński IIID
EKONOMICZNEJ:
1 Julia Otręba IIIB
2 Patryk Tęczar IIIB
3 Jakub Kaczmarek IIIA
4 Łukasz Łyziński IIIB
PRZEDSIĘBIRCZOŚCI:
1 Julia Otręba IIIB
2 Patryk Tęczar IIIB
3 Jakub Kaczmarek IIIA
4 Klaudia Kołodziejczyk IIA
5 Dominika Hatała IIA
6 Mateusz Życiński IB
TEOLOGICZNEJ:
1 Weronika Przeworska ID
2 Patryk Koziełowicz ID
3 Klaudia Skolimowska ID
 DRUŻYNA DZIEWCZĄT W PIŁCE SIATKOWEJ ,DRUŻYNA CHŁOPCÓW W PIŁCE SIATKOWEJ

Skip to content