Rada Rodziców

Rada Rodziców ustaliła wysokość składki na rok szkolny w wysokości 70 zł na ucznia. Składka na Radę Rodziców jest dobrowolna. Składkę można opłacić przelewem lub u wychowawcy (w przypadku rodzeństwa płacimy tylko za jedno dziecko).

 

W opisie przelewu należy ująć: nazwisko i imię ucznia, klasę do której uczęszcza !!!

 

Konto Rady Rodziców:


 

Ogólne warunki ubezpieczenia

Skip to content