Rekrutacja elektroniczna

 

https://nabor.pcss.pl/ilawa/szkolaponadpodstawowa/Info/102750

Instrukcje należy wykonać po aktywacji rejestracji elektronicznej. Zarejestruj się i wypełnij formularz rekrutacyjny. Wybierz naszą szkołą jako szkołę pierwszego wyboru

Na pierwszym miejscu wybierz naszą szkołę, będzie to szkoła tzw. pierwszego wyboru, do której trafi wniosek.

 

 

Złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

22 maja 2023 – 21 czerwca 2023 r. do godz. 1500

 

 

 

 

Dopiero po złożeniu podania w  szkole, kandydat weźmie udział w procesie rekrutacji.

 

 

  Podanie o przydział do klasy w formacie PDF- do wypełnienia elektronicznego 

 

  Podanie o przydział do klasy w formacie DOCX – do wypełnienia elektronicznego (formularz) 

 

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

od 23 czerwca do 12 lipca 2023r. do godz. 1200

Do szkoły należy również wraz z kompletem dokumentów dostarczyć dwa, podpisane na odwrocie zdjęcia legitymacyjne !!!.

 

 

 

 

 

 

Skip to content