Rekrutacja elektroniczna rok szkolny 2024/2025

 

https://nabor.pcss.pl/ilawa/szkolaponadpodstawowa/Info/102750

Instrukcje należy wykonać po aktywacji rejestracji elektronicznej. Zarejestruj się i wypełnij formularz rekrutacyjny. Wybierz naszą szkołą jako szkołę pierwszego wyboru

Na pierwszym miejscu wybierz naszą szkołę, będzie to szkoła tzw. pierwszego wyboru, do której trafi wniosek.

 

 

Złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

20 maja 2024 – 19 czerwca 2024 r. do godz. 1500

 

 

 

 

Dopiero po złożeniu podania w  szkole, kandydat weźmie udział w procesie rekrutacji.

 

 

Podanie o przydział do klasy – PDF do samodzielnego wypełnienia.

 

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

do 8 lipca 2024r. do godz. 1200

Do szkoły należy również wraz z kompletem dokumentów dostarczyć dwa, podpisane na odwrocie zdjęcia legitymacyjne !!!.

 

 

 

 

 

 

Skip to content