Rekrutacja

W tym roku szkolnym jesteśmy jedyną placówką publiczną w Iławie oferującą nabór do liceum ogólnokształcącego. Rekrutacja do naszej szkoły odbywa się dwuetapowo. Jeśli chcesz przyjść do nas wybierz naszą szkołę jako szkołę pierwszego wyboru!!!

Kliknij tu >> Rekrutacja Elektroniczna – krok po kroku

Terminy rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego

Data Działania
od 20 maja do 19 czerwca 2024r. złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (bez świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty).
do 8 lipca 2024r. do godz. 1200 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  praca Komisji Rekrutacyjnej.
10 lipca 2024r. podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
do 15 lipca 2024r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
16 lipca 2024r. do godz. 1000 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły
26 lipca 2024r. poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc .

obowiązkowe przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym

L.PProfilPrzedmiot
1
Przedmiot
2
Przedmiot
3
Przedmiot
4
Apolitechnicznyj. polskimatematykajęzyk obcy nowożytnyfizyka
Bpsychologiczno – społecznyj. polskimatematykajęzyk obcy nowożytnygeografia
Cprawno – humanistycznyj. polskimatematykajęzyk obcy nowożytnyhistoria
Dmedyczno –  przyrodniczyj. polskimatematykajęzyk obcy nowożytnybiologia
L.p. Profil klasy Przedmioty rozszerzone
A politechniczny fizyka matematyka informatyka
B psychologiczno – społeczny geografia biologia j.polski
C prawno – humanistyczny historia j.polski WOS
D medyczno – przyrodniczy biologia chemia j.angielski

Z o b a c z   o p i s y   p r o p o n o w a n y c h   p r o f i l i


Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego

Rekrutacja – Klauzula informacyjna

  Podanie o przydział do klasy w formacie PDF- do wypełnienia ręcznego  


Rekrutacja do internatu ZSO

Skip to content