Profile klas 2024/2025

Rekrutacja do naszej szkoły odbywa się dwuetapowo.

Jeśli chcesz przyjść do nas wybierz naszą szkołę jako szkołę pierwszego wyboru!!!

Nasza szkoła objęta jest patronatem takich uczelni wyższych jak: SGH, UMK, WAT, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej, UWM. Do szkoły zostanie przyjętych 108 kandydatów, którzy w kolejnym etapie rekrutacji trafią do jednej z 4 klas zgodnie z ich oczekiwaniami.


klasa A – POLITECHNICZNA

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka

Jest to klasa dla uczniów o szczególnych zainteresowaniach naukami ścisłymi. Do dyspozycji są nowocześnie wyposażone pracownie: matematyczna i fizyczna oraz pracownie informatyczne. Nauka jest tu nastawiona na rozwój kompetencji matematycznych i informatycznych tak potrzebnych we współczesnym świecie i dających możliwość wykonywania satysfakcjonującej pracy.

Uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach dodatkowych z przedmiotów rozszerzonych. Klasa objęta jest patronatami Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Gdańskiej. Zajęcia prowadzone są przez warszawskich i gdańskich wykładowców zarówno w Iławie, jak i na uczelniach.

Uczniowie mogą brać udział w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Informatycznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH”, w konkursach matematycznych: „Alfik”, „Kangur” i innych interesujących ich konkursach zwalniających z matury lub dających indeks wyższej uczelni

DALSZA EDUKACJA:

Absolwenci tej klasy przede wszystkim może wybrać takie kierunki studiów jak: informatyka, automatyka i robotyka, analiza danych (big data), architektura, budownictwo, ekonomia, finanse i rachunkowość, mechatronika, elektronika, telekomunikacja, fizyka jądrowa.


klasa B – PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNA

przedmioty rozszerzone: geografia, biologia, język polski

Jest to klasa dla uczniów ciekawych świata. Rozszerzony program nauczania z geografii, biologii i języka polskiego   pozwoli zdobyć im gruntowną wiedzę z tych dziedzin. Geografia to nie tylko wiedza przyrodnicza, ale także społeczno – ekonomiczna. Biologia pomoże opanować wiedzę o człowieku i otaczającej go przyrodzie, a język polski umożliwi pracę z różnymi tekstami kultury.  Dobór takich przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w przyszłym wyborze kierunku studiów, a także pozwala kształtować kompetencje miękkie, takie jak kreatywność, komunikatywność, otwartość czy zdolność do pracy w zespole.

Klasa objęta jest patronatami Wojskowej Akademii Technicznej, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczniowie będą brać udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców uczelni zarówno w Iławie, jak i Warszawie czy Olsztynie.

Uczniowie będą mogli brać udział w konkursach z zakresu tych wszystkich przedmiotów oraz innych m. in. Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH” czy  zawodach udzielania pierwszej pomocy.

DALSZA EDUKACJA:

Absolwenci tej klasy podejmują z powodzeniem kształcenie w dziedzinach związanych z naukami społecznymi, turystyce i rekreacji, na kierunkach uniwersyteckich (matematyka, geografia, fizyka, informatyka), ekonomicznych (ekonomia, bankowość, logistyka, handel), a także politechnicznych (geodezja, kartografia, geologia, informatyka).


klasa C – PRAWNO-HUMANISTYCZNA

przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Klasa ta jest dobrą propozycją dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych. Tu będzie można rozwinąć kompetencje miękkie, sprawną komunikację, dowiedzieć się więcej o człowieku
w dawnych czasach i współczesnym świecie.

Do ich dyspozycji jest dobrze wyposażona biblioteka, pracownie językowe, gabinety przedmiotowe.  Oprócz realizacji treści ogólnokształcących na poziomie pozwalającym znaleźć się na wymarzonych studiach, uczniowie mogą zaangażować się w kole dziennikarskim. Oprócz tego mają możliwość uczestniczenia w wymianie międzynarodowej.

Klasa objęta jest patronatami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, co wiąże się z udziałem uczniów w zajęciach przygotowywanych przez tamtejszych wykładowców.

Szkoła proponuje uczniom udział w Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, konkursie „Z poprawną polszczyzną”,  „Z ortografią na co dzień” i innych, w których można zdobyć m. in. indeksy uczelni wyższych.

DALSZA EDUKACJA:

Absolwenci tej klasy studiują prawo, administrację, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, pedagogikę, polonistykę, historię.


klasa D – MEDYCZNO – PRZYRODNICZA

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

Klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzonym językiem angielskim to dobry wybór dla pasjonatów biologii, chemii i szeroko rozumianej przyrody.

Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę oraz umiejętności obserwacji, logicznego myślenia i wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, a także łączą nauczane treści ze zjawiskami obserwowanymi w życiu codziennym. Zajęcia z biologii i chemii są wzbogacane komputerowymi programami dydaktycznymi, które ułatwiają wyjaśnienie i zrozumienie omawianych procesów  i zjawisk. Realizowany w zakresie rozszerzonym język angielski umożliwi bardzo dobre przygotowanie się do matury na obydwu poziomach. Jednocześnie pomoże w docieraniu do nowych źródeł wiedzy przyrodniczej dostępnej często tylko w języku angielskim.

Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, pod której jest patronatem. Od tego roku patronat nad klasą objęła również Gdański Uniwersytet Medyczny. Kontakt z uczelniami od początku nauki w liceum wspomogą uczniów w nauce i pomogą w wyborze późniejszego zawodu.

Uczniowie tej klasy biorą udział w Olimpiadzie Chemicznej, Olimpiadzie Biologicznej, Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności, zawodach udzielania pierwszej pomocy.

DALSZA EDUKACJA:

Absolwenci tej klasy są studentami wydziału lekarskiego, stomatologicznego, farmacji, diagnostyki laboratoryjnej, ratownictwa medycznego, inżynierii biomedycznej, chemii, kosmetologii, dietetyki, fizjoterapii, pielęgniarstwa, ochrony środowiska, weterynarii, biologii, biotechnologii, leśnictwa, psychologii.


Tagi: ,

Skip to content