Procedury - organizacja matury w ZSO

Data: 28 kwietnia 2021.

 1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części pisemnej o godzinie 8.15 i części ustnej na pół godziny przed wyznaczoną godziną zgodnie z harmonogramem. Na powyższe egzaminy należy zgłosić się z aktualnym dokumentem stwierdzającym tożsamość.
 2. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej – ani w części pisemnej, ani w części ustnej– żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 3. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów.
 4. Zdającym egzamin będzie zapewniona woda niegazowana (0,5 l), nie ma możliwości wnoszenia innych napojów w tym również wody.  Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym na ławce znajdują się tylko przybory do pisania wraz z arkuszem egzaminacyjnym.
 5. Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.
 6. Uczniowie w dniu egzaminu wchodzą do szkoły wejściem głównym.
 7. Listy zdających z podziałem na sale zamieszczone zostaną przed egzaminem – na tablicy przy wejściu głównym oraz na drzwiach poszczególnych sal egzaminacyjnych.
 8. Zdającym udostępnione będą szatnie, w których przechowają swoje rzeczy. Maturzyści nie wnoszą na teren szkoły przedmiotów zbędnych (książek, maskotek). Pracownicy obsługi będą nadzorować korzystanie z szatni.

Powodzenia

Data: 24 kwietnia 2020.

Czytaj dalej →

Matura - informacje

Data: 3 stycznia 2014.

Zobacz informacje o egzaminie maturalnym na stronie CKE

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

dwóch egzaminów w części ustnej, tj.

  1. egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)
  2.  egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

 

oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.

  1.  egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
  2.  egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
  3.  egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
  4.  egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym), przy czym absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikatach dyrektora CKE.


Informatory maturalne

 

 

Skip to content