Lista nauczycieli nieobecnych dnia 20.06.2024 r. (czwartek)

Data: 20 lutego 2014.

Niżej wymienieni nauczyciele będą nieobecni w szkole:

Piotr Kasperowicz
Izabela Woźniak
Izabela Marczuk
Andrzej Buk
Skip to content